O Brudzeńskim Parku Krajobrazowym - Brudzeński Park Krajobrazowy

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Brudzeńskim Parku Krajobrazowym

O parkach...

Brudzeński Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 roku. Celem jego utworzenia było zapewnienie ochrony cennego krajobrazu z dopuszczeniem niekolizyjnych form turystyki. Park zajmuje powierzchnię 34,52 km2, a jego otulina 40,62 km2.
Położenie
Brudzeński Park Krajobrazowy położony jest na Pojezierzu Dobrzyńskim. Obejmuje dolinę dolnej Skrwy Prawej (aż do ujścia) przylegające kompleksy leśne Brwilno i Brudzeń oraz centralnie położone lasy Sikórzskie. Administracyjnie leży na obszarze podpłockich gmin Brudzeń Duży i Stara Biała, w powiecie płockim.
Rezerwaty
Na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego znajdują się 3 rezerwaty przyrody:
• Rezerwat krajobrazowy „Sikórz” o powierzchni 215,87 ha, obejmujący 12- kilometrowy odcinek doliny Skrwy od miejscowości Sikórz do wsi Radotki ;
• Rezerwat krajobrazowy-leśny „Brwilno” o powierzchni 65,68 ha, położony w południowej części Parku, na wschód od ujścia Skrwy Prawej;
• Rezerwat krajobrazowy „Brudzeńskie Jary” o powierzchni 39,10 ha, obejmuje uroczysko leśne Brudzeń w północnej części Parku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego