Formy ochrony przyrody w Polsce - Brudzeński Park Krajobrazowy

Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy ochrony przyrody w Polsce

O parkach...

Co to jest park krajobrazowy?
Park krajobrazowy, to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Głównym celem utworzenia parku jest ochrona istniejących zasobów przyrody (ożywionej i nieożywionej) oraz stworzenie naturalnej osłony dla rezerwatów przyrody. Na jego terenie mogą znajdować się grunty rolne, leśne i inne nieruchomości.

Jakie są inne formy ochrony przyrody?

  • parki narodowe,

  • rezerwaty przyrody,

  • pomniki przyrody,

  • ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego