Grodzisko - Brudzeński Park Krajobrazowy

Idź do spisu treści

Menu główne:

Grodzisko

Historia

W rezerwacie Brudzeńskie Jary znajdują się pozostałości po grodzisku wczesnośredniowiecznym. Powstało ono prawdopodobnie w X-XI wieku. Z jednej strony grodzisko jest otoczone przez głęboki jar ze strumieniem, natomiast z drugiej oblewa je rzeka Skrwa. W pobliżu możemy zaobserwować ciekawe pomniki przyrody, takie jak wiekowe buki, dęby czy lipy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego